AVUKAT OSMAN GÜNGÖR

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1994 yılında mezun olmuş, aktif stajını Ankara Barosunda ve mahkemelerinde yaparak 1995 yılında Avukatlık Ruhsatını almıştır. Staj sonrası Ankara Barosuna kayıtlı olarak Avukatlık yapmaya başlayan Güngör, 1999 yılından itibaren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünde kurum Avukatlığı yaparak 2019’da emekli olmuştur. Emekliliğini müteakiben Güngör Hukuk Danışmanlık Ofisini kurarak serbest Avukatlık yapmaya başlamış ve halen bu faaliyetini sürdürmektedir.

Katıldığı/Hazırladığı Hukuki Çalışmalar

 •  Türkiye’de 1971-1993 yılları arası Anayasa Mahkemesinin siyasi parti kapatma kararları üzerine düşünceler, nedenleri sonuçları hakkında değerlendirmeler. (1994)
 •  Yargıtay kararları ışığında ülkemizdeki boşanma davaları, boşanma davaları türleri, çocuk teslimi, nafaka, anlaşmalı boşanma, mal paylaşımı vb. konularda değerlendirmeler. (1995)

Kurum İştiraklerinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri 

 • Poyraz Yem A.Ş. (Kütahya) Denetim Kurulu Üyeliği  (2003-2004)
 • T.K.K. Memurları Emekli Sandığı Vakfı (Ankara) Yönetim Kurulu Üyeliği (2004-2005)
 • Kırklareli Yem A.Ş. (Kırklareli) Denetim Kurulu Üyeliği (2005-2006)
 • İmece Prefabrik Yapı A.Ş. (Ankara) Denetim Kurulu Üyeliği (2006-2008)
 • Sakarya Yem A.Ş. (Sakarya) Denetim Kurulu Üyeliği (2008-2010)

Avukatlık Görevinin Yanı Sıra Kurumdaki Diğer Görevleri

 • Kuruma ait ihalelerde İhale Komisyonu Üyeliği,
 • Hizmet içi eğitimlerde personele “Hukuk” dersi vermek üzere Eğitmenlik-Öğretmenlik,
 • Kuruma ait Mevzuat çalışmalarına ilişkin Komisyon Üyelikleri,
 • Tarım Kredi Kooperatifi Erzurum ve Sivas Bölge Birliklerinde Kooperatifçiliğin durumu ve gelişmesi hakkındaki çalışmalarda Komisyon Üyelikleri,
 • Kooperatifçilikte Bölgelerarası farklılıklar ve gelişmişlik seviyeleri hakkında çalışmalara katılmıştır.
 • Sigortacılık ile ilgili sertifika programlarına katılmış olan Avukatın SEGEM belgesi mevcuttur.